Conditii de garantie

Smiley Face Play Ground răspunde, în perioada de garanţie, pentru calitatea produselor vândute. 

Garanţia se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 şi O.G. nr. 21/1992 şi valabile la data cumpărării.

Daca imediat după primirea produsului se constată un defect de fabricaţie sau de material, clientul are dreptul să ceară repararea sau înlocuirea produsului. Dacă înlocuirea produsului nu este posibilă (nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire), atunci clientul are dreptul să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rambursarea întregii contravalori a produsului neconform.

În cazul reclamării unui defect, perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care aţi reclamat defecţiunea până la data reparării produsului. În termen de 30 zile calendaristice de la data la care ne-aţi adus la cunoştinţă defectul, produsul în cauză se va aduce la conformitate.

În cazul efectuarii unei reclamaţii în perioada de garanţie, este necesar să prezentaţi produsul defect împreună cu accesoriile aferente şi copia facturii fiscale de achizitie.

Garanţia se pierde în următoarele situaţii: - în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor produsului executate de persoane neautorizate; - în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput şi recomandat - în cazul nerespectării condiţiilor de păstrare, utilizare şi întreţinere prevăzute în documentaţia care însoţeşte produsul; - în cazul deteriorărilor termice şi mecanice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.